Reklamacije i odustanak od ugovora


Proizvodi koji se prodaju putem VM-commerce online prodavnice su praćeni svom zakonski neophodnom dokumentacijom. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate određeni artikal, mi ćemo ispuniti sve zakonski definisane obaveze za prodavca, na isti način kao da ste robu kupili u standardnoj prodavnici.

Reklamacije se mogu podneti isključivo u slučaju kada je isporučeni proizvod oštećen, nekompletan ili ne odgovara specifikaciji porudžbine. Problem se mora evidentirati na licu mesta, ispred kurira, tako što ćete proveriti robu i ukoliko nešto nije u redu odmah ćete prijaviti neispravnost. Neispravnost prijavljujete kontaktom na telefone koji se nalaze na našoj stranici kako bismo se dogovorili o preuzimanju neispravanog paketa i dostavili ga našoj službi reklamacija. U slučaju da kurir ne sačeka da proverite paket, rok za reklamaciju je 14 dana. Ukoliko Vam je kurir dostavio oštećen paket možete odbiti pošiljku, a ako je šteta uspostavljena nakon isporuke i otvaranje paketa dužni ste da reklamaciju prijavite u roku od 24h jer u suprotnom neće biti prihvaćena.

Popunjen zahtev za reklamaciju koji možete preuzeti ovde, šaljete email-om na prodaja@vmcommerce.rs ili faxom na brojeve 036/379-000, 036/379-900.

Nakon što primimo Vašu reklamaciju, dobićete email sa potvrdom prijema reklamacije i sa brojem pod kojim je Vaša reklamacija zavedena.
Obaveštenje o ishodu reklamacionog procesa dobićete putem email-a u roku od 5 radnih dana od podnošenja reklamacije.
Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana.

Pravo na odustanak od ugovora

Kupac ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovor o prodaji, odnosno od dana prijema pošiljke. U slučaju odustanka od ugovora, kupac treba da pošalje popunjen obrazac o odustanku od ugovora email-om na prodaja@vmcommerce.rs ili faxom na brojeve 036/379-000, 036/379-900. Obrazac o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde. Prilikom slanja obrasca o odustajanju, kupac može, ali nije u obavezi da navede razloge svog odustanka od ugovora.

Kupac je dužan da pošalje robu u roku od 14 dana od slanja obrasca o odustanku od ugovora i sam će snositi troškove vraćanja robe, osim u slučajevima ukoliko dobije pogrešnu ili oštećenu robu. Kupac robu može da vrati samo uz račun.

Po prijemu robe, utvrdiće se da li je vraćena roba neoštećena. U slučaju oštećenja robe, koje je rezultat neadekvatnog rukovanja, kupac je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja na način koji nije adekvatan. Ukoliko se utvrdi da je neispravnost nastupila krivicom kupca, odbiće se povraćaj novca i roba će biti vraćena kupcu o njegovom trošku.

VM-commerce d.o.o. dužan je da u roku od 14 dana nakon prijema obrasca o odustanku od ugovora vrati novac kupcu na njegov tekući račun(ako ga ima), poštanskom uplatnicom ili PostNet-om, bez obzira na to da li je roba plaćena gotovinom ili uplatom na račun.

Saobraznost

Saobraznost robe ugovoru utvrđuje se isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom deklaracijom, odnosno specifikacijom robe.

VM-commerce d.o.o. odgovoran je za nesaobraznost robe ugovoru, koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala preuzimanja i isporuke, snosi VM-commerce d.o.o.